Service protocol


Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Protocol klachtenafhandeling

Klachten

Consument moet voldoen aan

Afhandeling

Niet geleverd

Reactie binnen 1 week

Alsnog leveren met excuus ten bedrage van ca. 50% van het orderbedrag.

Niet geleverd, niet thuis

Reactie binnen 1 week

Niet-thuis kaartje door de bus en op verzoek 1 keer opnieuw bezorgen.

Te laat geleverd

Reactie binnen 2 dagen

Excuus ten bedrage van ca. 50% van het orderbedrag

Te vroeg geleverd

Reactie binnen 2 dagen

Nogmaals leveren met excuus.

Kwaliteit niet goed*

Toonbaar binnen 7 dagen

Oude boeket terug t.b.v. onderzoek. Opnieuw bezorgen van zelfde bestelling.

Onvolledige levering

Reactie binnen 2 dagen

Nalevering van het ontbrekendeFormulier klachtenafhandeling